BIP
 
STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO - INFORMATYCZNYCH
 
Koncepcja Pracy Szkoły Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

 

 
SZKOLNE PLANY NAUCZANIA
 
Technikum nr 1 podbudowa programowa: gimnazjum

technik elektroenergetyk
transportu szynowego
klasa:

1CI/1

technik elektroenergetyk
transportu szynowego
klasa: 2CI/1

klasa: 3CI/1

klasa: 4CI/1

technik informatyk
klasy:
1D, 1CI/2, 1B

technik informatyk
klasy: 2B, 2CI/2, 2D, 2I 

klasy: 3B, 3CI/2, 3D, 3I

klasy: 4B, 4CI/2, 4I

Technikum nr 1 podbudowa programowa: szkoła podstawowa

technik programista

klasa: 1P

technik elektroenergetyk
transportu szynowego

klasa: 1EI/1

technik informatyk

klasy: 1I, 1EI/2

XI   Liceum Ogólnoksztalcące Sportowe podbudowa programowa: gimnazjum

XI LOS piłka ręczna
klasa: 1PR

 XI LOS piłka ręczna
klasa: 2PR

klasa: 3PR

   
XI   Liceum Ogólnoksztalcące Sportowe podbudowa programowa: szkoła podstawowa

XI LOS piłka ręczna

klasa: 1R

DUPLIKATY ŚWIADECTW

Za wydanie duplikatu świadectwa należy uiścić opłatę w wysokości 26 zł na podany nr konta: 
Numer konta: 21 1050 1285 1000 0002 0211 2579
W tytule płatności proszę wpisać: "duplikat świadectwa - imię i nazwisko"

Podanie można przesłać na adres mailowy szkoły: szkola@zsti.gliwice.pl

Świadectwa należy odbierać osobiście.
W razie pytań prosimy dzwonić pod nr 32 230 68 31 wew. 325

PODANIE
 
 
Regulamin KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO
wzór zaświadczenia