BIP
 
STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO - INFORMATYCZNYCH
 
Koncepcja Pracy Szkoły Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

 

 
SZKOLNE PLANY NAUCZANIA
 
Technikum nr 1 podbudowa programowa:
szkoła podstawowa gimnazjum

technik elektroenergetyk
transportu szynowego
klasa: 1EI/1

klasa: 2EI/1

klasa: 3EI/1 

technik elektroenergetyk
transportu szynowego

klasa: 3CI/1

klasa: 4CI/1

 

technik informatyk
klasy:1I, 1EI/2

klasy: 2I, 2EI/2

klasy: 3I, 3EI/2

 

technik informatyk

klasy: 3D, 3B, 3I, 3CI/2

klasy: 4D, 4B, 4I, 4CI/2

technik programista podbudowa programowa: szkoła podstawowa

klasa: 1P

klasa: 2P

klasa: 3P

XI   Liceum Ogólnoksztalcące Sportowe podbudowa programowa:
szkoła podstawowa gimnazjum

XI LOS piłka ręczna
klasa: 1R

klasy: 2R

 XI LOS piłka ręczna

klasa: 3PR

 

DUPLIKATY ŚWIADECTW

Za wydanie duplikatu świadectwa należy uiścić opłatę w wysokości 26 zł na podany nr konta: 
Numer konta: 21 1050 1285 1000 0002 0211 2579
W tytule płatności proszę wpisać: "duplikat świadectwa - imię i nazwisko"

Podanie można przesłać na adres mailowy szkoły: szkola@zsti.gliwice.pl

Świadectwa należy odbierać osobiście.
W razie pytań prosimy dzwonić pod nr 32 230 68 31 wew. 325

PODANIE
 
 
Regulamin KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO
wzór zaświadczenia