• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
menu

Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach w roku szk. 2023/2024

Dla Technikum Nr 1

L.p.

Data

Powód

 1.  

2,3.11.2023

Uzasadnione organizacją pracy szkoły

 1.  

11.01.2024

Pisemny etap egzaminu zawodowego – sesja zimowa

 1.  

02.05.2024

Uzasadnione organizacją pracy szkoły

 1.  

06.05.2024

Uzasadnione organizacją pracy szkoły

 1.  

07.05.2024

Egzamin maturalny z języka polskiego – poziom podstawowy

 1.  

08.05.2024

Egzamin maturalny z matematyki – poziom podstawowy

 1.  

09.05.2024

Egzamin maturalny z języka angielskiego – poziom podstawowy

 1.  

13.05.2024

Egzamin maturalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony

 1.  

06.06.2024

Pisemny etap egzaminu zawodowego – sesja letnia

 1.  

31.05.2024

Piątek po Bożym Ciele

 

Dla XI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego

L.p.

Data

Powód

 1.  

2,3.11.2023

Uzasadnione organizacją pracy szkoły

 1.  

02.05.2024

Uzasadnione organizacją pracy szkoły

 1.  

06.05.2024

Uzasadnione organizacją pracy szkoły

 1.  

07.05.2024

Egzamin maturalny z języka polskiego – poziom podstawowy

 1.  

08.05.2024

Egzamin maturalny z matematyki – poziom podstawowy

 1.  

09.05.2024

Egzamin maturalny z języka angielskiego – poziom podstawowy

 1.  

13.05.2024

Egzamin maturalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony

 1.  

31.05.2024

Piątek po Bożym Ciele

 

Dokument przedstawiony do zaopiniowania:

– Radzie Pedagogicznej,

– Samorządowi Uczniowskiemu,

– Radzie Rodziców

Z dokumentem należy zapoznać:

- uczniów – na godzinach wychowawczych (wrzesień 2023 r.),

- rodziców – na spotkaniu z rodzicami (wrzesień 2023 r.)

 

 

 

………………………………………

(podpis dyrektora ZSTI)

 

 

 

 

……………………………………… ………………………………………

 (podpis przewodniczącego Rady Rodziców) (podpis przew. Samorządu Uczniowskiego)