BIP

Ochrona danych osobowych

 

Inspektorem ochrony danych od 25.05.2018 r. w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach jest pani Agata Zelent,

tel. 32 230 68 31, e-mail: iod@zsti.gliwice.pl

Treść klauzuli informacyjnej dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów oraz pełnoletnich uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach dostępna tutaj.