BIP

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych: 
mgr Janusz Magiera

 

wicedyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych
mgr inż. Anna Wilk

wicedyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych
mgr Anna Świda

rok szkolny 2019/2020 

Nauczyciel

Przedmiot

Anna Wilk  

podstawy przedsiębiorczości

Joanna Gawlik (Gw)

język polski

Jolanta Kubik-Migoń (KB)

język polski

Ewa Ptak (Pt)

język polski

Karolina Czyżewska - Mos (KC)

język polski, wiedza o kulturze,
korespondencja sztuk

Magdalena Grabarczyk-Stasiło (GA)

plastyka

Bogusława Murawska-Woźny (Wz)

język angielski

Michał Musz (MM)

język angielski

Agnieszka Fara (FA)

język angielski

Joanna Fibich (Fi)

język angielski

Jolanta Twardowska (Tw)

język angielski

Bogumiła Pasella (PB)

język angielski

Gizela Przywara (Pw)

język niemiecki

Beata Mäker (Me)

język niemiecki

Małgorzata Nowakowska (MN)

język niemiecki

Hanna Kobielska- Goryczka (Ko)

historia, wiedza o społeczeństwie,
eduacja europejska

ks.Rafał Fiet (RF)

 religia

M. Rybak (MR)

religia

Anna Stobiecka (SB)

chemia

Katarzyna Wierzbicka (WK)

biologia

Sylwia Gruszka (Gs)

matematyka

Benedykta Krogulec (Kg)

matematyka, fizyka

Iwona Wybraniec (Wb)

matematyka

Agata Zelent (AZ)

matematyka

Wojciech Stasiło (WS)

geografia

Jan Góral (Gj)

 wf

Krzysztof Krawczyk (Kk)

wf

Anna Warda (Wa)

wf

Zdzisław Żabiałowicz (Ża)

wf

Marta Piorun (Pi)

trener piłki ręcznej

Iwona Łącz (IŁ)

trener piłki ręcznej

Andrzej Wójcik (Wj)

trener piłki ręcznej

Ewa Stellmach (Sh)

wf

Anna Świszcz (ŚW)

trener piłki ręcznej

Dariusz Bodzioch (Bd)

przedmioty informatyczne

Daniel Kuśka (Kś)

przedmioty informatyczne

Mariusz Loryś (LM)

przedmioty informatyczne

Aneta Palka (PL)

przedmioty informatyczne

Damian Szołtysek (Sy)

przedmioty informatyczne

Adam Szuster (Sz)

przedmioty informatyczne

Robert Ciesielski (RC)

przedmioty informatyczne i elektroniczne

Łukasz Kornaś (ŁK)

przedmioty informatyczne

Adam Stasiak (SA)

przedmioty informatyczne

Damian Stelmach (SI)

przedmioty informatyczne

Michał Capiński (CA)

przedmioty informatyczne

Łukasz Kucięba (KI)

przedmioty informatyczne

Katarzyna Pietrzyk - Piotrowska (PK)

przedmioty informatyczne

Jolanta Wielgórska (JW)

przedmioty informatyczne

Grzegorz Gadaj (GG)

przedmioty informatyczne

Andrzej Konieczny (AK)

przedmioty informatyczne

Elżbieta Molenda (Mo)

przedmioty zawodowe

Mariusz Czarnecki (MC)

przedmioty zawodowe

Roman Malcherek (RM)

przedmioty kolejowe

Marek Szwal (SM)

przedmioty zawodowe kolejowe

Wiesław Kozera (Ke)

przedmioty kolejowe

Przemysław Wilk (WP)

Edukacja dla bezpieczeństwa

Magdalena Żmijewska (MŻ)

wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie, historia

Małgorzata Pałka (Pa)

pedagog szkolny

Katarzyna Matysiak (MT)

psycholog szkolny, zajęcia kształtujące kreatywność

Irena Loske (Lo)

biblioteka

Grzegorz Więcław (WG)

Psychologia sportu