Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach
mgr Janusz Magiera

 

Wicedyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach
mgr inż. Sylwia Gruszka

 

Wicedyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach
mgr Anna Świda