BIP

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych: 
mgr Janusz Magiera

 

wicedyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych
mgr inż. Sylwia Gruszka

wicedyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych
mgr Anna Świda

rok szkolny 2021/2022 

Nauczyciel

Przedmiot

Anna Wilk  

podstawy przedsiębiorczości

Joanna Gawlik (Gw)

język polski

Jolanta Kubik-Migoń (KB)

język polski

Ewa Ptak (Pt)

język polski

Karolina Czyżewska - Mos (KC)

język polski, wiedza o kulturze,
korespondencja sztuk

Iwona Snopek

plastyka

Michał Musz (MM)

język angielski

Agnieszka Chroszcz

język angielski

Joanna Fibich (Fi)

język angielski

Jolanta Twardowska (Tw)

język angielski

Bogumiła Pasella (PB)

język angielski

Michał Pawliczek

język niemiecki

Bożena Semeniuk

język niemiecki

Beata Mäker (Me)

język niemiecki

Małgorzata Nowakowska (MN)

język niemiecki

Hanna Kobielska- Goryczka (Ko)

historia, wiedza o społeczeństwie,
eduacja europejska

ks.Rafał Fiet (RF)

 religia

M. Rybak (MR)

religia

ks. Michał Dielehner

religia

Anna Stobiecka (SB)

chemia

Katarzyna Wierzbicka (WK)

biologia

Edyta Szyndlar

biologia

Sylwia Gruszka (Gs)

matematyka

Benedykta Krogulec (Kg)

matematyka, fizyka

Iwona Wybraniec (Wb)

matematyka

Tomasz Borecki

matematyka

Agata Zelent (AZ)

matematyka

Justyna Waleczko

geografia

Jan Góral (Gj)

 wf

Anna Warda (Wa)

wf

Zdzisław Żabiałowicz (Ża)

wf

Marta Piorun (Pi)

trener piłki ręcznej

Iwona Łącz (IŁ)

trener piłki ręcznej

Kamil Zawada

trener piłki ręcznej

Ewa Stellmach (Sh)

wf

Anna Świszcz (ŚW)

trener piłki ręcznej

Dariusz Bodzioch (Bd)

przedmioty informatyczne

Daniel Kuśka (Kś)

przedmioty informatyczne

Mariusz Loryś (LM)

przedmioty informatyczne

Aneta Palka (PL)

przedmioty informatyczne

Damian Szołtysek (Sy)

przedmioty informatyczne

Adam Szuster (Sz)

przedmioty informatyczne

Robert Ciesielski (RC)

przedmioty informatyczne i elektroniczne

Łukasz Kornaś (ŁK)

przedmioty informatyczne

Adam Stasiak (SA)

przedmioty informatyczne

Damian Stelmach (SI)

przedmioty informatyczne

Michał Capiński (CA)

przedmioty informatyczne

Grzegorz Koloch

przedmioty informatyczne

Katarzyna Pietrzyk - Piotrowska (PK)

przedmioty informatyczne

Jolanta Wielgórska (JW)

matematyka

Grzegorz Gadaj (GG)

przedmioty informatyczne

Andrzej Konieczny (AK)

przedmioty informatyczne

Paweł Nierodka

przedmioty informatyczne

Elżbieta Molenda (Mo)

przedmioty zawodowe

Mariusz Czarnecki (MC)

przedmioty zawodowe

Roman Malcherek (RM)

przedmioty kolejowe

Wiesław Kozera (Ke)

przedmioty kolejowe

Przemysław Wilk (WP)

Edukacja dla bezpieczeństwa

Magdalena Żmijewska (MŻ)

wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie, historia

Małgorzata Pałka (Pa)

pedagog szkolny

Anna Potyka

psycholog szkolny, zajęcia kształtujące kreatywność

Tomasz Wilczek

biblioteka

Grzegorz Więcław (WG)

Psychologia sportu