Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Priorytet 3 - „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”). Dofinansowanie obejmuje zakup książek, elementów wyposażenia biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy z Biblioteką Narodową, Instytutem Książki, Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Narodowym Centrum Kultury.

 

Planowany cykl akcji i konkursów promujących czytelnictwo "Czytam, bo lubię" w ramach NPRC (rok szkolny 2022/2023):

- "Co Ty wiesz o bibliotece?" - konkurs wiedzy o książkach i bibliotekach z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

- "Książka-Niespodzianka" - akcja promująca czytelnictwo; wypożyczanie świątecznie zapakowanych książek, bez widocznego autora i tytułu, pozycje opisane jedynie za pomocą kilku haseł dotyczących ich treści

- "Dni fantastyki" - akcja promująca czytelnictwo, konkurs

- konkurs "Biblioteczny Escape Room" - uczniowie mają za zadanie rozwiązać zagadki w przestrzeni bibliotecznej