BIP

Korzystanie z Biblioteki ZSTI podczas kształcenia na odległość

 

W czasie kształcenia na odległość możliwe jest korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej.  Aby wypożyczyć książkę należy skontaktować się z nauczycielem bibliotekarzem i ustalić termin wypożyczenia - t.wilczek@zsti.gliwice.pl

Najbliższy dyżur w szkole:

25.01 (poniedziałek): 8:00 - 14:00
26.01 (wtorek): 12:00 - 14:00
 

Można też sprawdzić, czy dana pozycja jest dostępna w wersji elektronicznej w Katalogu Online - w tym celu należy zaznaczyć pole "Wolne Lektury" i wpisać tytuł - https://m000767.molnet.mol.pl/
 

Strona Biblioteki ZSTI w serwisie Facebook

 

adres strony: https://www.facebook.com/BibliotekaZSTI

materiały wideo na temat zawartości strony:

Co znajdziesz na stronie Biblioteka ZSTI Gliwice?

Biblioteka ZSTI Gliwice

 

O Bibliotece

 

Od początku swego istnienia biblioteka była integralną częścią najpierw Technikum Kolejowego, a od 2001 roku Zespołu Szkół Techniczno Informatycznych. Na przestrzeni lat, bo od 1966 roku (w obecnym budynku) biblioteka otrzymała duże i przestronne pomieszczenia na wypożyczalnię i czytelnię, co pozwoliło na przejrzysty i zgodny z zasadami UKD rozkład księgozbioru oraz umożliwiało rozwinięcie różnych form pracy z czytelnikiem.

Wszystkie działania biblioteki zmierzały do tego by stała się ona w niedalekiej przyszłości nowoczesnym dydaktycznym centrum informacyjnym Szkoły.

W 1992 roku wprowadzono komputerowy program obsługi biblioteki MOL. Po dokonaniu skrupulatnej selekcji księgozbioru rozpoczęto wpisywanie pozostałego księgozbioru do bazy danych systemu MOL. Systematycznie tworzono komputerowe opisy bibliograficzne, dzięki czemu tworzyły się równocześnie cztery katalogi: alfabetyczny, tytułowy, systematyczny (UKD), przedmiotowy, a ponadto kartotekę zagadnieniową, dzięki czemu uzyskuje się różnorodne dane statystyczne. Wśród prac pedagogicznych w bibliotece naszej, najważniejsze jest indywidualne podejście do czytelnika, polegająca na: udzielaniu porad bibliograficznych, prowadzeniu lekcji z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego we wszystkich klasach, konsultacje polonistyczne połączone z dyskusją, projekcje filmów lekturowych oraz  innych programów edukacyjnych zawartych na nośnikach elektronicznych tworzących dział zbiorów specjalnych. Biblioteka jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie poprzez np. wyodrębnienie z ogółu księgozbioru materiałów piśmienniczych i elektronicznych mówiących o Śląsku, a także przeznaczono jedną z gablot na korytarzu przy bibliotece zawierającą informacje dotyczące Historii Gliwic.

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych regulaminem szkoły. Godziny otwarcia biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

Biblioteka posiada bogaty i szeroko rozbudowany księgozbiór liczący blisko 39 tysięcy woluminów, na który składa się obszerny księgozbiór podręczny, duży zasób lektur szkolnych (pozwalający każdemu uczniowi zaopatrzyć się w niezbędną lekturę), literaturę piękną i młodzieżową, księgozbiór techniczny oraz z zakresu wszystkich dziedzin wiedzy, a także podręczniki i księgozbiór metodyczny dla nauczycieli.

W październiku 2017 roku Biblioteka, aby zmienić swój wizerunek i unowocześnić pracę zakupiła i zainstalowała nowoczesny program do obsługi Biblioteki Szkolnej - MOLNET+. Program ten ułatwia codzienną pracę oraz przyspiesza ewidencjonowanie wypożyczeń. Ponadto katalog Biblioteki dostępny jest dla uczniów oraz innych użytkowników o każdej porze i z każdego komputera posiadającego dostęp do Internetu, także z urządzeń mobilnych.

Uczniowie i nauczyciele mogą przeglądać zasoby biblioteki szkolnej na stronie https://m000767.molnet.mol.pl/ lub klikając link