BIP

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 5

 tel./fax (48) 32 230 68 31 lub 32 230 68 32
e-mail: 
szkola@zsti.gliwice.pl

Numer konta ZSTI: 21 1050 1285 1000 0002 0211 2579
(wpłaty składek na Radę Rodziców prosimy wpłacać na konto Rady Rodziców, 
nr konta podany jest w zakładce dla rodziców)

 

Przyjmowanie stron w zakresie nadzorowanych spraw (w tym w sprawach skarg i wniosków)
 

Dyrektor ZSTI

Janusz Magiera

codziennie,

po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem sekretariatu ZSTI terminu i godziny spotkania

Wicedyrektor ZSTI

Anna Wilk

poniedziałek
środa
czwartek


900 - 1200
830 - 1000
900 - 1200

Wicedyrektor ZSTI

Anna Świda

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

1000 - 1300

1000 - 1300

1000 - 1300

1000 - 1300

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Inspektor danych osobowych

Agata Zelent

tel. 32 230 68 31,

e-mail: iod@zsti.gliwice.pl

Klauzula informacyjna