Mateusz Żelazny - sukces naszego ucznia

28 lutego przedstawiciele Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej wręczyli podziękowanie oraz drobny upominek naszemu uczniowi Mateuszowi Żelaznemu (klasa 3p) za udział w projekcie badawczym "Analiza obserwacji zachowań pracowników podczas udzielania pierwszej pomocy w czasie przykładowych zdarzeń, w których doszło do urazów ciała, na grupie badawczej pracowników Instytutu Techniki Górniczej KOMAG".
Mateusz już wcześniej uczestniczył w projektach realizowanych z Politechniką Śląską.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://zsti.gliwice.pl/aktualnosci-zsti/mateusz-zelazny-w-grupie-realizujacej-projekt-izolatorium
Pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej złożyli wniosek w kolejnym konkursie realizowanym w ramach Project Based Learning. Mateusz dzięki swojemu zaangażowaniu został ponownie zaproszony do udziału w projekcie badawczym.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!