WYSOKIE WYNIKI EWD 2020

Opublikowane zostały wskaźniki efektywności nauczania EWD. Mimo pandemii i kłopotów z przygotowaniem do tegorocznych egzaminów maturalnych, wyniki Technikum nr1 w porównaniu do innych szkół są wysokie. Zarówno wyniki egzaminów z przedmiotów humanistycznych jak i przedmiotów matematyczno-przyrodnicznych znajdują się w ćwiartce sukcesów. Na uwagę zasługuję egzamin z matematyki, którego wyniki poszybowały wysoko poza elipsę wyników średnich. Serdeczne gratulacje dla tegorocznych maturzystów i nauczycieli.

Warto przeanalizować opublikowane wykresy i zapoznać się z metodologią opracowania wskaźników.

Do ewaluacji wyników i efektywności nauczania wykorzystuje się dwa rodzaje wskaźników egzaminacyjnych. Pierwszy z nich informuje o wynikach nauczania w danej szkole. Drugi typ ewaluacyjnych wskaźników egzaminacyjnych opisuje efektywność nauczania, czyli wykorzystanie przez szkołę zasobów „na wejściu”. Wskaźniki efektywności nauczania wyznacza się za pomocą metody edukacyjnej wartości dodanej – EWD. Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne. Wkład ten nazywamy właśnie edukacyjną wartością dodaną. EWD jest egzaminacyjnym wskaźnikiem efektywności nauczania w danej szkole.

Szczegóły znajdziecie na stronie https://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/witamy/jak-obliczano-wskazniki/