Finaliści XIII edycji konkursu „Zobaczyć Matematykę”

W wyniku intensywnych obrad Jury postanowiło zakwalifikować do finału 9 projektów stron internetowych oraz 10 prac artystycznych przesłanych w XIII edycji konkursu Zobaczyć Matematykę. Poniżej znajduje się ich zestawienie w kolejności alfabetycznej według nazwisk Autorów. Lista laureatów zostanie ogłoszona do dnia 25 maja 2021 r.

Organizatorem Konkursu jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Finaliści XIII edycji konkursu – wersja klasyczna

Aleksandra Bal
"Złota matematyka"

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk J. Modrzejewskiego w Jaśle

Oliwier Gębczyński (klasa 3i)
"Szyfrowanie RSA"
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

Michał Marchewczyk
"Stała Feigenbauma, zbiór Mandelbrota i diagramy bifurkacyjne"

Technikum Łączności nr 14 w Krakowie

Antoni Pater
"Ciekawostki matematyczne dla każdego"

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie

Maciej Pędzich
"Problem Józefa Flawiusza"

VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach

Radosław Rzepka (klasa 3B)
"Liczby pierwsze"
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

Marta Szaszkowska (klasa 1P)
"Kryptografia"
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

Zuzanna Trela
"Logika matematyczna"

VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie

Kinga Żmuda
"Systemy liczbowe"

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach

 

Gratulujemy!!!

Sylwia Gruszka