Gala Śląskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019

6 lutego 2019 r. w auli Politechniki Śląskiej odbyła się Gala Śląskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019. Gospodarze zaprosili na tę uroczystość delegacje złożone z dyrekcji, uczniów i przedstawicieli organów prowadzących szkoły. Nagrodzono 15 najlepszych techników i liceów województwa śląskiego. Uroczystość rozpoczął rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk przedstawiając gościom dzień dzisiejszy uczelni, sukcesy naukowe, kierunki i specjalności, miejsca w rankingach osiągane przez Politechnikę Śląską. Jesteśmy dumni z działań tak nowoczesnej uczelni technicznej.

Na Gali byli obecni przedstawiciele Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, którzy przypomnieli cele i metodologię rankingów. Kapituła brała pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, sukcesy uczniów na olimpiadach przedmiotowych. Przy ocenie techników brane były również pod uwagę dodatkowo wyniki egzaminu zawodowego.

Naszą szkołę reprezentowali dyrektor ZSTI Janusz Magiera, wicedyrektor Anna Wilk i wyróżniający się uczniowie: Iwo Plaza, Michał Gold, Paweł Syska, Zofia Wiora, Aleksandra Kacprzak, Adam Geppert, Paweł Woliński, Paweł Piórkowski, Jakub Guzek, Paweł Domin i Bartłomiej Święch.

„Chcę zwrócić uwagę, że wśród 50 najlepszych techników w Polsce, aż 11 było ze Śląska. To ewenement. Świadczy to dobitnie o świetnej współpracy pomiędzy przemysłem a edukacją i etosie pracy na Śląsku” – powiedziała Magda Rulska z Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

Wyróżnienia i nagrody wręczali Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk , wicekurator oświaty Dariusz Domański oraz Magda Rulska przedstawicielka Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

Za zajęcie I miejsca w tym prestiżowym rankingu otrzymaliśmy dyplom, list gratulacyjny Śląskiego Kuratora Oświaty oraz nagrodę rzeczową w postaci drona, który zostanie przekazany uczniom realizującym swoją pasję na zajęciach kółka fotograficznego „KAD(R)”.

Było nam niezmiernie przyjemnie odbierać gratulacje z tytułu pierwszego miejsca w śląskim rankingu techników.

„Szczególne gratulacje składam na ręce Pana Dyrektora Janusza Magiery dla kadry i uczniów Technikum nr 1 Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach. Szkoła zwyciężyła w regionalnej klasyfikacji techników” napisał rektor Politechniki Śląskiej.

Galę wręczenia nagród uświetnił przygotowany przez firmę Fenix Art widowiskowy pokaz laserów oraz koncert wschodzącej gwiazdy muzyki elektronicznej, studentki Politechniki Śląskiej – Erith.

 

Przebieg Gali:

Relacja wideo z Gali

Polecamy ten fragment ;)