• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
menu

Stypendia szkolne

Stypendium szkolne przysługuje uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej, u których dochód na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie przekracza 528 zł netto.

Wnioski należy skladać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2023 r. w Urzędzie Maista czy Gminy właściwym dla miejsca zamieszkania.

 

Wnioski oraz wzory ich wypełnienia dostępne są na stronie internetowej www.opsgliwice.pl w zakładce „Pomoc materialna o charakterze socjalnym” „pliki do pobrania”. Przyznana pomoc będzie refundowana na podstawie dostarczonych przez wnioskodawcę oryginałów faktur/rachunków zgodnych z Katalogiem Wydatków.

Ogólne warunki