CZYM ZAJMUJE SIĘ PEDAGOG SZKOLNY?
 
Organizuje zarówno w szkole jak i w placówkach psychologiczno-pedagogicznych pomoc dla naszej młodzieży i ich rodziców, wspiera indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych, aktywnie wspiera działania opiekuńcze i wychowawcze nauczycieli / wychowawców, wynikające ze szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki. Organizuje spotkania ze specjalistami d/s zwalczania agresji, uzależnień i bezpieczeństwa w szkole i środowisku domowym dla uczniów i rodziców oraz podejmuje inne działania wynikające z bieżących potrzeb uczniów i środowiska szkolnego. 

PAMIĘTAJ! 
  • gdy masz problemy z nauką,
  • nie potrafisz rozwiązać konfliktów z rówieśnikami,
  • masz kłopoty w domu, 
  • znalazłeś się w trudnej sytuacji, z której nie widzisz wyjścia i nie wiesz gdzie szukać pomocy, 
  • chcesz pomóc innym 
    zwróć się do pedagoga szkolnego
 

mgr Agnieszka Witaszczyk

pedagog szkolny, pedagog specjalny

pok.121

poniedziałek 8:00 – 11:00

wtorek 8:00 – 11:00

środa 8:00 – 15:00 

(15:00 16:00 – godzina dostępności)

czwartek 8:00 – 16:00

piątek 8:00 – 15:00

a.witaszczyk@zsti.gliwice.pl

tel. kontaktowy: 32 230 68 31 wew. 26

 

mgr Małgorzata Pałka
 
pedagog szkolny
pok.121

poniedziałek 10:00 – 15:30

wtorek 10:00 – 15:30

(15:30 - 16:30 – godzina dostępności – tydzień nieparzysty)

m.palka@zsti.gliwice.pl

tel. kontaktowy: 32 230 68 31 wew. 26

 

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz.U. 2023 r. poz. 1798)

Dziennik Ustaw 2023 r. poz. 1798

W razie pytań zapraszamy do kontaktów indywidualnych z pedagogiem szkolnym.

 

WAŻNY ADRES:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Gierymskiego 1
44-100 Gliwice

tel. 32 231-05-69
e-mail: sekretariat@ppp.gliwice.eu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach

GDZIE SZUKAĆ POMOCY: https://milociewidziec.pl/pomoc/

 

WAŻNE TELEFONY:

116 111 BEZPŁATNY OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

800 12 00 12 NIEBIESKA LINIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

800 12 12 12 TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

800 060 800 INFOLINIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

800 100 100 TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWACH BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY

801 199 990 OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA NARKOTYKI – NARKOMANIA