CZYM ZAJMUJE SIĘ PEDAGOG SZKOLNY?
 
Organizuje zarówno w szkole jak i w placówkach psychologiczno-pedagogicznych pomoc dla naszej młodzieży i ich rodziców, wspiera indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych, aktywnie wspiera działania opiekuńcze i wychowawcze nauczycieli / wychowawców, wynikające ze szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki. Organizuje spotkania ze specjalistami d/s zwalczania agresji, uzależnień i bezpieczeństwa w szkole i środowisku domowym dla uczniów i rodziców oraz podejmuje inne działania wynikające z bieżących potrzeb uczniów i środowiska szkolnego. 

PAMIĘTAJ! 
  • gdy masz problemy z nauką,
  • nie potrafisz rozwiązać konfliktów z rówieśnikami,
  • masz kłopoty w domu, 
  • znalazłeś się w trudnej sytuacji, z której nie widzisz wyjścia i nie wiesz gdzie szukać pomocy, 
  • chcesz pomóc innym 
    zwróć się do pedagoga szkolnego
 
Pedagog szkolny
mgr Małgorzata Pałka
sala 121

poniedziałek 10.30 - 14.30
wtorek 10.30 - 15.00
środa 10.30 - 15.30
czwartek 10.30 - 15.00
piątek 10.30 - 14.30
 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 poz. 1591)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001591

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktów indywidualnych z pedagogiem szkolnym.

 

WAŻNY ADRES:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach
ul. Warszawska 35a
tel./fax (32) 231 05 69 www.poradnia.gliwice.pl

 

 

 

 

 

WAŻNE TELEFONY:

116 111 BEZPŁATNY OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

800 12 00 12 NIEBIESKA LINIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

800 12 12 12 TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

800 060 800 INFOLINIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

800 100 100 TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWACH BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY

801 199 990 OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA NARKOTYKI – NARKOMANIA