Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie.

Europejskie ramy odniesienia.