EGZAMIN ZAWODOWY
POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA Zima 2023 r.

 

Część pisemna

WSZYSTKIE Kwalifikacje formuła 2019 (INF.02, INF.03, TKO.05, TKO.06):  11 styczeń 2023 r.

Część praktyczna (termin wyznaczony przez CKE obejmuje ferie zimowe)

Formuła 2019

Kwalifikacja INF.02: 17 stycznia 2023 r.

Kwalifikacja INF.03: 17 stycznia 2023 r.

Kwalifikacja TKO.06: 10 stycznia 2023 r.