CZYM ZAJMUJE SIĘ PEDAGOG SZKOLNY?
 
Organizuje zarówno w szkole jak i w placówkach psychologiczno-pedagogicznych pomoc dla naszej młodzieży i ich rodziców, wspiera indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych, aktywnie wspiera działania opiekuńcze i wychowawcze nauczycieli / wychowawców, wynikające ze szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki. Organizuje spotkania ze specjalistami d/s zwalczania agresji, uzależnień i bezpieczeństwa w szkole i środowisku domowym dla uczniów i rodziców oraz podejmuje inne działania wynikające z bieżących potrzeb uczniów i środowiska szkolnego. 

PAMIĘTAJ! 
  • gdy masz problemy z nauką,
  • nie potrafisz rozwiązać konfliktów z rówieśnikami,
  • masz kłopoty w domu, 
  • znalazłeś się w trudnej sytuacji, z której nie widzisz wyjścia i nie wiesz gdzie szukać pomocy, 
  • chcesz pomóc innym 
    zwróć się do pedagoga szkolnego
 
Pedagog szkolny
mgr Małgorzata Pałka
sala 121

poniedziałek 10.30 - 14.30
wtorek 10.30 - 15.00
środa 10.30 - 15.30
czwartek 10.30 - 15.00
piątek 10.30 - 14.30
 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 poz. 1591)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001591

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktów indywidualnych z pedagogiem szkolnym.

 

WAŻNY ADRES:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach
ul. Warszawska 35a
tel./fax (32) 231 05 69 www.poradnia.gliwice.pl

 

 

 

WAŻNE TELEFONY:

800 12 12 12 – dziecięcy telefon zaufania rzecznika praw dziecka, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, mogą również dzwonić osoby dorosłe, by zgłosić problemy dzieci

800 12 00 02 – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
konsultacje w języku angielskim: poniedziałki | 18.00–22.00
konsultacje w języku rosyjskim: wtorki | 18.00–22.00
Skype dla Osób Głuchych i Głuchoniemych poniedziałki | 13.00–15.00

22 484 88 04 – telefon zaufania dla młodych osób prowadzony przez Fundację ITAKA, czynny w pon.–sb. 11.00–21.00

800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania

800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci, czynny pon.–pt. 12.00–15.00

800 199 990 – Telefon Zaufania „Narkotyki-Narkomania”, czynny codziennie 16.00–21.00, oprócz świąt państwowych

801 140 068 – Pomarańczowa Linia dla rodziców pijących dzieci, czynna w pon.–pt. 14.00–20.00

801 889 880 – telefon zaufania z problemem uzależnień behawioralnych, czynny w pon.–niedz.
17.00–22.00

800 800 605 – infolinia „Pomagamy” Ministerstwa Edukacji i Nauki

W NAGŁEJ SYTUACJI ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA
• dzwoń na numer alarmowy 112
• dzwoń na pogotowie ratunkowe 999
• udaj się na najbliższą izbę przyjęć w szpitalu, w którym znajduje się oddział psychiatryczny dla dzieci
• udaj się na SOR (szpitalny oddział ratunkowy) w szpitalu, w którym znajduje się oddział psychiatryczny dla dzieci
W takich sytuacjach nie potrzebujesz skierowania!
Pomocowe strony internetowe:
pokonackryzys.pl
liniawsparcia.pl
pogotowieduchowe.pl