BIP

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022

Deklaracja przystąpienia do egzaminu w kwalifikacja EE.09

Deklaracja przystąpienia do egzaminu w kwalifikacja EE.28

Deklaracja przystąpienia do egzaminu (egzamin poprawkowy)  - deklaracja

Wypełnioną deklarację można (w uzasadnionych przypadkach) przesłać na adres a.palka@zsti.gliwice.pl do dnia 21.09.2021 r., a orginał dostarczyć w późniejszym terminie.

 

Informacje szczegółowe na temat egzaminów potwierdzających kwalifikacje w ‎zawodzie można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

przejdź do strony


Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie formuła 2012

Technik elektroenergetyk  transportu szynowego 311302
 Technik informatyk 351203


Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie formuła 2012

Technik elektroenergetyk  transportu szynowego 311302

 Technik informatyk 351203

 

Egzaminy zawodowe - informacje CKE

Harmononogram egzaminów w 2021 r. - CKE formuła 2017

Harmononogram egzaminów w 2021 r. - CKE formuła 2019

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów uprawniających do zwolnienia w roku szkolnym 2021/2022