Uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie mogli zgłosić się na egzamin w sesji zimowej lub nie zdali egzaminu muszą złożyć deklarację. Deklaracja w formie edytowalnej dostępna poniżej. Można ją złożyć osobiście w sekretariacie lub przesłać skan na adres a.palka@zsti.gliwice.pl. Należy zaznaczyć "po raz kolejny".

Najważniejsze informacje i komunikaty dotyczące egzaminu zawodowego

Rok szkolny 2021/2022