BIP

Z dniem 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły szereg zmian ‎w szkolnictwie zawodowym, w tym wprowadziły egzamin potwierdzający kwalifikacje w ‎zawodzie. ‎

 

Informacje szczegółowe na temat egzaminów potwierdzających kwalifikacje w ‎zawodzie można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

przejdź do strony


Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie formuła 2012

Technik elektroenergetyk  transportu szynowego 311302
 Technik informatyk 351203


Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie formuła 2012

Technik elektroenergetyk  transportu szynowego 311302

 Technik informatyk 351203

Egzaminy zawodowe formuła 2012

Harmononogram egzaminów w 2021 r. - CKE

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający  w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 r.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający  w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 r.

Egzaminy zawodowe formuła 2017

Harmononogram egzaminów w 2021 r. - CKE

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów uprawniających do zwolnienia w roku szkolnym 2019/2020

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający  w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 r.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający  w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sesji czerwiec-lipiec 2020 r.