BIP

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2020/2021

Uwaga: deklaracja dotyczy egzaminu w jednej kwalifikacji oraz osób zgłaszających się do egzaminu po raz kolejny.

Osoba przystępująca do egzaminu w więcej niż jednej kwalifikacji wypełnia deklarację dla każdej kwalifikacji osobno - deklaracja word.

Wypełnioną deklarację należy przesłać na adres a.palka@zsti.gliwice.pl do dnia 06.04.2021 r.

 

Informacje szczegółowe na temat egzaminów potwierdzających kwalifikacje w ‎zawodzie można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

przejdź do strony


Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie formuła 2012

Technik elektroenergetyk  transportu szynowego 311302
 Technik informatyk 351203


Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie formuła 2012

Technik elektroenergetyk  transportu szynowego 311302

 Technik informatyk 351203

 

Egzaminy zawodowe - informacje CKE

Harmononogram egzaminów w 2021 r. - CKE formuła 2012

Harmononogram egzaminów w 2021 r. - CKE formuła 2017

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający  w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający  w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r.

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów uprawniających do zwolnienia w roku szkolnym 2020/2021