BIP

Cennik za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Ślązaczek"
przy ZSTI w Gliwicach

cena (brutto) 1 noclegu

Młodzież i Nauczyciele - bez legitymacji PTSM
Pierwsza noc z pościelą schroniska   23,00 zł od osoby
Następne noce z pościelą schroniska 15,00 zł od osoby
-
Pierwsza noc z pościelą własną 15,00 zł od osoby
Następne noce z pościelą własną 15,00 zł od osoby
-
Osoby dorosłe - bez legitymacji PTSM
Pierwsza noc z pościelą schroniska 34,00 zł od osoby
Następne noce z pościelą schroniska  26,00 zł od osoby
-
Pierwsza noc z pościelą własną 26,00 zł od osoby
Następne noce z pościelą własną 26,00 zł od osoby
-
Pokój z węzłem sanitarnym
(nie obowiązuje legitymacja PTSM)
Pierwsza noc z pościelą schroniska 50,00 zł od osoby
Następne noce z pościelą schroniska 42,00 zł od osoby

 

* Stosowane są 25% zniżki dla posiadaczy ważnych legitymacji PTSM - Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych lub legitymacji międzynarodowych IYHF

Młodzież: to dzieci w wieku szkolnym, młodzież szkolna - w tym szkoły pomaturalne, 
studenci do 26 lat. Wymagane są ważne legitymacje szkolne lub studenckie
Dorośli: to inne osoby powyżej 18 lat.