• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
menu

Pedagog szkolny

CZYM ZAJMUJE SIĘ PEDAGOG SZKOLNY?


 Organizuje zarówno w szkole jak i w placówkach psychologiczno-pedagogicznych pomoc dla naszej młodzieży i ich rodziców, wspiera indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych, aktywnie wspiera działania opiekuńcze i wychowawcze nauczycieli / wychowawców, wynikające ze szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki. Organizuje spotkania ze specjalistami d/s zwalczania agresji, uzależnień i bezpieczeństwa w szkole i środowisku domowym dla uczniów i rodziców oraz podejmuje inne działania wynikające z bieżących potrzeb uczniów i środowiska szkolnego.

 

PAMIĘTAJ! 

 • gdy masz problemy z nauką,
 • nie potrafisz rozwiązać konfliktów z rówieśnikami,
 • masz kłopoty w domu, 
 • znalazłeś się w trudnej sytuacji, z której nie widzisz wyjścia i nie wiesz gdzie szukać pomocy, 
 • chcesz pomóc innym

zwróć się do pedagoga szkolnego

mgr Agnieszka Witaszczyk

pok.121

pedagog szkolny, pedagog specjalny

Poniedziałek 8:00 – 11:30

Wtorek 11:00 – 15:00
(15:00 - 16:00 – godzina dostępności)

Środa 8:00 – 11:30
8:40 – 9:40 (rewalidacja)

Czwartek 8:00 – 16:00

Piątek 10:00 – 15:00
12:45 – 13:45 (rewalidacja)

 
 
Pedagog szkolny
mgr Małgorzata Pałka
pok.121

Poniedziałek 11:00 – 15:00

Środa 11:30 – 14:30

 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 poz. 1591)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001591

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktów indywidualnych z pedagogiem szkolnym.

 


WAŻNY ADRES:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach
ul. Warszawska 35a
tel./fax (32) 231 05 69 www.poradnia.gliwice.pl

 

WAŻNE TELEFONY:

116 111 BEZPŁATNY OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

800 12 00 12 NIEBIESKA LINIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

800 12 12 12 TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

800 060 800 INFOLINIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

800 100 100 TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWACH BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY

801 199 990 OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA NARKOTYKI – NARKOMANIA