5. Szkolny Mikołajkowy Konkurs SUDOKU

Dnia 6 grudnia na 2. i 3. godzinach lekcyjnych w auli i sali gimnastycznej odbędzie się 5. Szkolny Mikołajkowy Konkurs SUDOKU.

Uczestnicy konkursu będą  mieli do rozwiązania 3 diagramy SUDOKU ( łatwy, średni i trudny).

Za każdą poprawnie wpisana cyfrę w diagramie łatwym uczestnik otrzyma 1 punkt, w diagramie średnim – 2 punkty, a w trudnym 3 punkty.

Na rozwiązanie diagramów uczestnicy  mają 80 minut.

Proszę o przyniesienie ze sobą tylko przyborów do pisania i ewentualnie gumki do mazania, można tez mieć kolorowe kredki lub pisaki.

Nie wolno wnosić na salę urządzeń telekomunikacyjnych żadnego typu.

 

Regulamin konkursu