Program stypendialny dla uzdolnionych uczniów ART GrECo – Aktywny Rozwój Talentów GrECo

Informujemy o trzeciej edycji programu stypendialnego ART GrECo – Aktywny Rozwój Talentów GrECo. Jest to to inicjatywa Fundacji GrECo i GrECo Polska, mająca na celu wspieranie rozwoju młodych talentów.
O 14 stypendiów w wysokości 3.000 zł na realizację swoich pasji i zainteresowań mogą ubiegać się utalentowani uczniowie szkół podstawowych (od VI klasy) i ponadpodstawowych, którzy mieszkają w miejscowości liczącej do 35.000 mieszkańców na terenie województw mazowieckiego, dolnośląskiego, pomorskiego, śląskiego lub wielkopolskiego (czyli tam, gdzie GrECo Polska ma swoje oddziały). Stypendium jest skierowane także do uczniów, którzy dojeżdżają z małej miejscowości do szkoły w większym mieście, lub mieszkają w bursie czy też internacie. O stypendia mogą się też ubiegać tegoroczni absolwenci szkół ponadpodstawowych.
 
 

Zapraszamy też na stronę internetową programu (https://site.greco.services/pl/) , gdzie już wkrótce znajdą się szczegółowe informacje o programie oraz formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenia można będzie przesyłać drogą elektroniczną do 16 października 2022 r.