BIP

 

Gliwice dnia 28.06.2021 r.

WYKONAWCY
Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach ul. Chorzowska 5
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
do Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach.
bez stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.).

 Zapytanie ofertowe:

" Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach".

Załączniki:

1. Wzór druku propozycji cenowej
2. Formularz cenowy opisu przedmiotu zamówienia - zał. nr 1
3. Wzór umowy - zał. nr 2
4. Klauzula informacyjna RODO.
5. Zaproszenie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Gliwice dn. 28.06.2021 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach ul. Chorzowska 5
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
„Zakup pieca konwekcyjno – parowego - elektrycznego”
bez stosowania ustawy Pzp z uwagi na wartość zamówienia poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1
Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Zapytanie ofertowe:
"Zakup pieca konwekcyjno - parowego- elektrycznego "

Załączniki:
1. Wzór druku propozycji cenowej
2. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1
3. Wzór umowy - zał. nr 2
4. Klauzula informacyjna RODO.
5. Zaproszenie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------