BIP

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r.

 

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielania zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

   1.

„Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu”

Dostawa

Przetarg nieograniczony

608 983,00zł

IV kwartał

 

Data wprowadzenia: 15.01.2019