BIP

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r.

 

UWAGA !
Wskazane wartości są kwotami netto.

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielania zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Przebudowa instalacji elektrycznych wraz z wykonaniem instalacji systemu alarmowania pożaru i remontem instalacji teletechnicznych w ramach projektu "Wymiana instalacji elektrycznych w budynku  internatu - etap V"

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

509 259,26 zł

II kwartał

   2.

„Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu”

Dostawa

Przetarg nieograniczony

567 983,00zł

IV kwartał

 

Data wprowadzenia: 12.01.2018