BIP

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Przebudowa instalacji elektrycznych wraz z wykonaniem instalacji systemu alarmowania pożaru i remontem instalacji teletechnicznych w ramach projektu „Wymiana instalacji elektrycznych w budynku internatu – etap IV”

robota budowlana

przetarg nieograniczony

485 100,00zł

II kwartał

2.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu w 2018 r.

dostawa

przetarg nieograniczony

520 000,00zł

 

IV kwartał