1PR
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55     informatyka-1/2 AK 317 p.ręczna-1/2 hal 3
p.ręczna-2/2 Wj hal 1
rel/etyka-1/1 MR 123
1 8:00- 8:45 historia Ko 114 e_dla_bezp WP 004 chemia SB 207 p.ręczna-1/2 hal 3
p.ręczna-2/2 Wj hal 1
j.polski Pt 307
2 8:50- 9:35 matematyka Wb 203 matematyka Wb 203 p.ręczna-1/2 hal 3
p.ręczna-2/2 Wj hal 1
p.ręczna-1/2 hal 3
p.ręczna-2/2 Wj hal 1
p.ręczna-1/2 Wj hal 1
p.ręczna-2/2 hal 3
3 9:45-10:30 p.ręczna-1/2 Pi hal 2
p.ręczna-2/2 Wj hal 1
wf Wa sił p.ręczna-1/2 Pi hal 2
p.ręczna-2/2 Wj hal 1
w.o kulturze KC 303 rel/etyka-1/1 MR 123
4 10:40-11:25 p.ręczna-1/2 Wj hal 1
p.ręczna-2/2 hal 3
wf Wa sił p.ręczna-1/2 Pi hal 2
p.ręczna-2/2 Wj hal 1
j.polski Pt 307 matematyka Wb 203
5 11:35-12:20 p.ręczna-1/2 Wj hal 1
p.ręczna-2/2 hal 3
wf Wa sił j.angielski PB 02 j.polski Pt 307 matematyka Wb 203
6 12:45-13:30 geografia WS 303 j.angielski PB 302 r_angielski PB 02 j.niemiecki Me 214 j.angielski PB 02
7 13:35-14:20 zaj.z wych WK 207 j.niemiecki Me 210 j.polski Pt 307 fizyka Kg 204 p.ręczna-1/2 Pi hal 1
p.ręczna-2/2 Wj hal 2
8 14:25-15:10 biologia WK 207 historia Ko 114 wos 113 p.przedsięb. Wl 302 p.ręczna-1/2 Pi sg2
p.ręczna-2/2 Wj hal 1
9 15:20-16:05 informatyka-2/2 AK 304     p.przedsięb. Wl 302 p.ręczna-1/2 Pi sg2
p.ręczna-2/2 Wj sg1
Obowiązuje od: 17 lutego 2020 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2020-02-16
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum