BIP

Przedmioty ogólnokształcące

Klasy pierwsze

 Język polski -  technikum (po gimnazjum)

Język polski - technikum (po szkole podstawowej)

Wiedza o kulturze

 Język polski - liceum

Wiedza o społeczeństwie

 Język angielski

Podstawy przedsiębiorczości

 Język niemiecki

Geografia

 Historia - technikum

 Historia - liceum

Chemia

 Biologia

Fizyka - technikum

 Matematyka - technikum (po gimnazjum)

Matematyka - technikum (po szkole podstawowej)

Fizyka - liceum

 Matematyka - liceum (po gimnazjum)

Matematyka - liceum (po szkole podstawowej)

Edukacja dla bezpieczeństwa

 Informatyka

Religia

klasy drugie

język polski

Język polski - technikum (1 część)

Język polski (2 część) (po szkole podstawowej)

matematyka technikum

matematyka liceum

język angielski historia
język niemiecki fizyka  -  poziom rozszerzony
biologia liceum  
klasy trzecie
język polski

matematyka technikum

matematyka liceum

język angielski fizyka  - poziom rozszerzony
język niemiecki historia i społeczeństwo
biologia liceum  
klasy czwarte
język polski matematyka
język angielski fizyka - poziom rozszerzony
język niemiecki