BIP

Świadczenia „Dobry start" (300+).

 

Dobry start: 300 zł dla ucznia

„Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje, że od 1 lipca br. rozpoczyna się elektroniczny nabór wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start" (300+).
Świadczenie przysługuje raz w roku, na każde dziecko uczące się w szkole w wysokości 300 zł – bez względu na dochody rodziny.
Biorąc pod uwagę stan epidemii oraz w celu sprawnego załatwienia sprawy tut. Ośrodek bardzo gorąco zachęca do składania wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP oraz banków w możliwie najszybszym terminie.
Jednocześnie przypominamy, że świadczenie wychowawcze 500+  przyznane zostało do 31.05.2021r. a wnioski na kolejny okres przyjmowane będą od LUTEGO 2021 r. Zwracamy się  z prośbą o nieskładnie do tego czasu wniosków na świadczenie 500+".

Więcej informacji dla uczniów zamieszkałych w Gliwicach na  stronie: https://opsgliwice.pl/formy-pomocy/dziecko-i-rodzina/swiadczenie-dobry-start-300/

 

Więcej informacji znajduje sie na stronie:https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start