BIP

Dane techniczne (definicja):

Samorząd Uczniowski - organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską, niezależna od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych. Samorząd powinien być organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany powinni wybierać swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur. Samorząd powinien reprezentować interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd powinien rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących. Decyzje dotyczące zakresu działań samorządu w danej szkole i planu tych działań powinny należeć do uczniów. Samorząd ma prawo oczekiwać od szkoły wsparcia dla swojej działalności. Rolę doradcy powinien pełnić opiekun samorządu, wybrany przez uczniów spośród nauczycieli danej szkoły.
Choć samorząd nie ma realnych uprawnień, prawo nakazuje władzom szkoły zasięgnięcie jego opinii w pewnych sprawach, takich jak np. skreślenie ucznia z listy uczniów, program wychowawczy szkoły, program profilaktyki.

 

Kto tworzy Samorząd Uczniowski?
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Społeczność uczniowska cyklicznie wybiera spośród siebie liderów i członków poszczególnych sekcji, którzy później stoją na straży samorządności.

Jako samorząd uczniowski serdecznie zachęcamy do brania udziału w spotkaniach samorządu (spotkanie min. raz na 2 tygodnie) by mieć realny udział w społeczności szkoły.

Masz jakiś pomysł? Chcesz dołączyć do grupy samorządowej na FB? Przyjdź na spotkanie samorządu, napisz do nas lub złap jedną z osób wymienionych poniżej na przerwie:

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2021/2022

Przewodniczący:
Milena Kaletka 3B

Wiceprzewodniczący:
Karolina Korzec 3R

Sekretarz:

Maria Leszczyńska 3EI

Łukasz Borsuk 2P


Opiekunowie samorządu uczniowskiego: 


mgr inż. Iwona Wybraniec

mgr Agnieszka Chroszcz

Nasze zadania:

 • dbamy o porządek w szkole
 • organizujemy imprezy kulturalne, okolicznościowe
 • wdrażamy własne pomysły
 • działamy dla uczniów
 • współpracujemy z nauczycielami
 • znamy swoje prawa i obowiązki
 • mamy prawo do wyrażania własnego zdania i do własnych poglądów
 • mamy prawo przedstawiać własne pomysły i je realizować
 • mamy dobry kontakt z dyrektorem
 • jesteśmy zgrani i aktywni
 • pomagamy uczniom w rozwiązywaniu ich problemów

Nasze dwa główne projekty na obecny rok to utworzenie tz. "Strefy Relaksu" oraz organizowanie Gliwice Gaming League!

Więcej informacji: https://www.facebook.com/GamingLeagueGliwice/

Zapraszamy także na grupę SU ZSTI: Dołącz już dziś