BIP

Odpowiedzialność cywilna uczniów

Uczeń, który swoim zachowaniem wyrządza szkodę, w zależności od wieku i podstawy prawnej odpowiedzialności, może być zobowiązany do jej naprawienia lub obowiązek ten przechodzi na inne podmioty.

W celu zgłębienia tematu zapraszam do zapoznania się z artykułem dostępnym tutaj.