BIP

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

mgr Aneta Palka

 

Kontakt:

Osobisty: pokój 311 lub 135a

Telefoniczny: (32) 230 68 31

email: a.palka@zsti.gliwice.pl

Terminy praktyk:

klasy 2: 16.04.2021 r. - 14.05.2021 r. ZMIANA TERMINU: 04.05.2021 r. - 31.05.2021 r.

klasy 3: 15.03.2021 r. - 15.04.2021 r.

 

Przydatne dokumenty do pobrania:

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ - KLASY 2 technik informatyk

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ - KLASA 2 technik elektroenergetyk transportu szynowego

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ - KLASY 3 technik informatyk

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ - KLASA 3 technik elektroenergetyk transportu szynowego

 

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk muszą posiadać skierowanie na praktyki.

Wzór skierowania na praktyki (na skierowaniu należy wpisać odpowiednią datę/termin praktyk)

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU ORGANIZOWANA JEST W CZASIE ROKU SZKOLNEGO POPRZEZ PRAKTYKI ZAWODOWE, ODBYWAJĄCE SIĘ U PRACODAWCY:

Kierunek: technik informatyk:  4 tygodnie (20 dni roboczych/160h).

Kierunek: technik elektroenergetyk transportu szynowego:  4 tygodnie (20 dni roboczych/160h).

Uczniowie pracują nie więcej niż 8 h/dziennie przez pięć dni w tygodniu.

 

Godziny pracy kierownika szkolenia praktycznego:  
wtorek    950 - 1500
środa    830 - 1330
czwartek    830 - 1130
piątek    1130 - 1500