BIP

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

mgr Aneta Palka

 

Kontakt:

Osobisty: gabinet nr 135A

Telefoniczny: (32) 230 68 31

email: a.palka@zsti.gliwice.pl

Terminy praktyk:

klasy 3 po gimnazjum: 14.03.2022 r. - 08.04.2022 r.

klasy 3 po szkole podstawowej: 20.04.2022 r. - 19.05.2022 r.

 

Dokumenty do pobrania:

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ - KLASY 3 technik informatyk (podbudowa: gimnazjum)

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ - KLASA 3 technik elektroenergetyk transportu szynowego (podbudowa: gimnazjum)

 

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk muszą posiadać skierowanie na praktyki.

Wzór skierowania na praktyki (na skierowaniu należy wpisać odpowiednią datę/termin praktyk)

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU ORGANIZOWANA JEST W CZASIE ROKU SZKOLNEGO POPRZEZ PRAKTYKI ZAWODOWE, ODBYWAJĄCE SIĘ U PRACODAWCY

Praktyki trwają 4 tygodnie (20 dni roboczych).

Uczniowie po gimnazjum pracują nie więcej niż 8 h/dziennie przez pięć dni w tygodniu, po szkole podstawowej nie więcej niż 7 h/dziennie.

 

Godziny pracy kierownika szkolenia praktycznego:  
poniedziałek   1130 - 1500
wtorek    950 - 1500
środa    830 - 1330
czwartek    830 - 1130