BIP

Zaproszenie

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w Międzyszkolnym Konkursie Poezji Śpiewanej, który odbędzie się w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach.

Termin:     5 grudnia 2019 roku, rozpoczęcie konkursu o godz. 12.00

Miejsce:    Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, ul. Chorzowska 5

Kontakt: mgr Joanna Gawlik, mgr Karolina Czyżewska-Mos, mgr Ewa Ptak

tel. /32/ 230-68-31, wew. 345; kom. 696457896

Przesyłamy regulamin konkursu i kartę uczestnika. Po zapoznaniu się z nimi prosimy o wypełnienie karty uczestnika i przesłanie jej na  adres e-mailowy:  jo.ga@op.pl  lub złożenie jej w sekretariacie.

Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych do  29 listopada 2019 roku.

Prosimy też  o wypełnienie formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych i dostarczenie do opiekuna artystycznego.

Opiekuna artystycznego proszę o dostarczenie formularzy zgody w dniu konkursu lub wcześniejsze dostarczenie do ZSTI.

Regulamin konkursu

Karta uczestnika

Joanna Gawlik  , Ewa Ptak,

Karolina Czyżewsk-Mos