BIP

OMatKo!

2017-05-22

OMatKo! - Ogólnopolska Matematyczna Konferencja Studentów, na której Irek Sobstyl wygłosił referat.

Konferencja odbyła się na terenie Politechniki Wrocławskiej w dniach 7–9 kwietnia 2017 roku. Tegoroczna edycja była czwartą z kolei.

Irek reprezentował swoim wystąpieniem Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. Nad pracą czuwał  dr hab. inż. Roman Wituła. Warto powiedzieć, że w konferencji brało udział ok. 140 osób. Studenci oraz doktoranci wygłosili 21 referatów. Przed rozpoczęciem imprezy należało przesłać organizatorom streszczenia. Wybrano z nich referaty, które zostany zaprezentowane na sesjach plenarnych. Wśród wybranych znalazł się Irek Sobstyl (klasa 3i). Jest to wielki sukces oraz początek drogi naukowej naszego ucznia.

A o czym była praca? 

„Testy podzielności redukujące liczbę cyfr”
Ireneusz Sobstyl (Politechnika Śląska)
W oparciu o twierdzenie Eulera wyprowadzono szereg oryginalnych kryteriów podzielności, oddzielnie dla różnych systemów liczbowych. Sporządzono ważną tablicę pomocniczą do generowania kryteriów podzielności (tablica wykładników a - minimalnych modulo n). Odkryto pewne intrygujące własności niektórych reszt!

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!