BIP
 
 
KSZTAŁCENIE DZIENNE
 • Technikum nr 1
 • XI Liceum Ogólnokształcące Sportowe

ZAOCZNE KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH

 

SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "ŚLĄZACZEK" INTERNAT MIĘDZYSZKOLNY

 
TECHNIKUM NR 1 5 letnie po szkole podstawowej
technik informatyk

Kwalifikacje w zawodzie technik informatyk:

 • INF.02 - administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03 - tworzenie i administrowanie stronam i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

technik programista

klasa pod patronatem

EUVIC:

Kwalifikacje w zawodzie technik programista:

 • INF.03 - tworzenie i administrowanie stronam i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • INF.04 - projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
technik elektroenergetyk transportu szynowego
klasa pod patronatem 
KOLEI ŚLĄSKICH

Kwalifikacje w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego:

 • TKO.05. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej
 • TKO.06. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego
TECHNIKUM NR 1 4 letnie po gimnazjum
technik informatyk

Kwalifikacje w zawodzie technik informatyk (od roku 2019):

 • INF.02 - administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03 - tworzenie i administrowanie stronam i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
technik informatyk

   Kwalifikacje w zawodzie technik informatyk (od roku 2017):

 • EE.08 - montaż i eksploatacja systemów komputerów, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • EE.09 - programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

technik elektroenergetyk transportu szynowego
klasa pod patronatem 
KOLEI ŚLĄSKICH

Kwalifikacje w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego
  (od roku 2019):

 • TKO.05. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej
 • TKO.06. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego
technik elektroenergetyk transportu szynowego
klasa pod patronatem 
KOLEI ŚLĄSKICH
  Kwalifikacje w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego
  (od roku 2017):
 • EE.27 - montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej
 • EE.28 - montaż i eksploatacja środków transportu szynowego 
XI Liceum Ogólnokształcące Sportowe  3 letnie po gimnazjum
liceum sportowe
 • piłka ręczna dziewcząt
liceum sportowe

 4 letnie po szole podstawowej

 • piłka ręczna dziewcząt