BIP

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

mgr Aneta Palka

 

Kontakt:

Osobisty: pokój 311 lub 135a

Telefoniczny: (32) 230 68 31

email: a.palka@zsti.gliwice.pl

Terminy praktyk:

klasy 2: 16.04.2020 r.-14.05.2020 r. Z powodu pandemi koronawirusa termin praktyk zostaje zmieniony.

Nowy termin praktyk: 25.05.2020 r - 22.06.2020 r.

Skierowanie na praktyki.

klasy 3: 15.10.2019 r.-13.11.2019 r.

 

Przydatne dokumenty do pobrania:

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ - KLASY 2 technik informatyk

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ - KLASA 2 technik elektroenergetyk transportu szynowego

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ - KLASY 3 technik informatyk

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ - KLASA 3 technik elektroenergetyk transportu szynowego

 

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk muszą posiadać skierowanie na praktyki.

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU ORGANIZOWANA JEST W CZASIE ROKU SZKOLNEGO POPRZEZ PRAKTYKI ZAWODOWE, ODBYWAJĄCE SIĘ U PRACODAWCY:

Kierunek: technik informatyk:  4 tygodnie.

Kierunek: technik elektroenergetyk transportu szynowego:  4 tygodnie.

Uczniowie pracują nie więcej niż 8 h/dziennie przez pięć dni  w tygodniu.

 

Godziny pracy kierownika szkolenia praktycznego:  
poniedziałek    830 - 1330
środa    830 - 1130
czwartek    830 - 1330
piątek    830 - 1245