BIP

Dla Technikum Nr 1

L.p.

Data

Powód

1.

4, 5.01.2021

Uzasadnione organizacją pracy szkoły

2.

12.01.2021

Pisemny etap egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

3.

04.05.2021

Egzamin maturalny z języka polskiego

4.

05.05.2021

Egzamin maturalny z matematyki

5.

06.05.2021

Egzamin maturalny z języka angielskiego

6.

04.06.2021

Piątek po Bożym Ciele

7.

22.06.2021

Pisemny etap egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

Dla XI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego

L.p.

Data

Powód

1.

4, 5.01.2021

Uzasadnione organizacją pracy szkoły

2.

04.05.2021

Egzamin maturalny z języka polskiego

3.

05.05.2021

Egzamin maturalny z matematyki

4.

06.05.2021

Egzamin maturalny z języka angielskiego

5.

04.06.2021

Piątek po Bożym Ciele

 

Dokument przedstawiony do zaopiniowania:

– Radzie Pedagogicznej,

– Samorządowi Uczniowskiemu,

– Radzie Rodziców