BIP

Dla Technikum Nr 1

L.p.

Data

Powód

1.

9, 10.11.2020

Uzasadnione organizacją pracy szkoły

2.

4, 5.01.2021

Uzasadnione organizacją pracy szkoły

3.

12.01.2021

Pisemny etap egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

4.

04.05.2021

Egzamin maturalny z języka polskiego

5.

05.05.2021

Egzamin maturalny z matematyki

6.

06.05.2021

Egzamin maturalny z języka angielskiego

7.

04.06.2021

Piątek po Bożym Ciele

8.

22.06.2021

Pisemny etap egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

Dla XI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego

L.p.

Data

Powód

1.

9, 10.11.2020

Uzasadnione organizacją pracy szkoły

2.

4, 5.01.2021

Uzasadnione organizacją pracy szkoły

3.

04.05.2021

Egzamin maturalny z języka polskiego

4.

05.05.2021

Egzamin maturalny z matematyki

5.

06.05.2021

Egzamin maturalny z języka angielskiego

6.

04.06.2021

Piątek po Bożym Ciele

 

Dokument przedstawiony do zaopiniowania:

– Radzie Pedagogicznej,

– Samorządowi Uczniowskiemu,

– Radzie Rodziców