BIP

Dla Technikum Nr 1

Lp

Data

Powód

1

02,03.01.2020

Uzasadnione organizacją pracy szkoły

2

10.01.2020

Pisemny etap egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

3

04.05.2020

Egzamin maturalny z języka polskiego

4

05.05.2020

Egzamin maturalny z matematyki

5

06.05.2020

Egzamin maturalny z języka angielskiego

6

12.06.2020

Piątek po Bożym Ciele

7

23.06.2020

Pisemny etap egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

Dla XI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego

Lp

Data

Powód

1

02,03.01.2020

Uzasadnione organizacją pracy szkoły

2

04.05.2020

Egzamin maturalny z języka polskiego

3

05.05.2020

Egzamin maturalny z matematyki

4

06.05.2020

Egzamin maturalny z języka angielskiego

5

12.06.2020

Piątek po Bożym Ciele