BIP

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, budynek przy ulicy Chorzowskiej 5

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Dla uczniów i interesantów dostępne jest jedno wejście główne do budynku:

a) Od ulicy Chorzowskiej – na poziomie terenu, drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do holu głównego. W holu drzwi otwierane i zamykane na elektromagnes, umożliwiające bezkolizyjne wejście. Z poziomu holu na parter budynku jest zjazd dla osób niepełnosprawnych do wnętrza budynku.

b) Budynek posiada 4 wejścia ewakuacyjne:

– brama nr 2 (obok wejścia głównego) od ulicy Chorzowskiej – nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

– bramy nr 3 i 4 (od strony budynku mieszkalnego przy ul. Poniatowskiego ) – nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

– brama nr 5 (od strony internatu przy ul. Krakusa ) – nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

– drzwi wejściowe do szatni szkolnej (od strony ul. Krakusa) – przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową ( brak podjazdu – skarpa ziemna).

Informacja główna na portierni. Pomieszczenie znajduje się po lewej stronie za wejściem głównym do budynku szkoły, jest dostępne bez barier architektonicznych. Kontrole na portierni pełnią pracownicy ochrony (firma zewnętrzna). W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku szkoły na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowania schodów oraz brak windy dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze, natomiast pomieszczenia dydaktyczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi 80 cm) nie posiadają odpowiednich wymiarów.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

a) W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń. Brak informacji dotykowej/głosowej. Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku udziela pracownik ochrony portierni znajdującej się przy wejściu głównym od ul. Chorzowskiej, tel. 32/230-68-31 wew. 329.

b) W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika ochrony pełniącego służbę na portierni szkoły.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem przed wejściem głównym od strony ul. Chorzowskiej zapewniono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.