BIP

W roku szkolnym 2019/2020 uczniów naszej szkoły ubezpieczać będzie firma Ubezpieczeniowa Inter Risk.

Uczniowie są objęci polisą seria EDU-AP nr 067200 (polisa dostępna w tym miejscu), od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Składka roczna wynosi  54 zł przy stawce  ubezpieczenia w opcji podstawowej 20 tysięcy złotych.

Składkę trzeba wpłacić do 20.09.2019 roku.

Rodzice uczniów ubezpieczonych w innym towarzystwie ubezpieczeniowym proszeni są o podanie wychowawcom nazwy towarzystwa.

Postanowienia dodatkowe i odmienne wprowadzone do umowy ubezpieczenia:

część 1,   część 2,   część 3,   część 4.

 

Jak zgłosić szkodę z ubezbieczenia szkolnego?

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Z UBEZPIECZENIA EDU PLUS