BIP

TECHNIK INFORMATYK

Klasa pod patronatem TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

 • INF.02. Administracj i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka
 
Technik informatyk opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy. Montowuje, modernizuje i rekonfiguruje komputery osobiste. Konfiguruje i wykonuje konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego, lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego oraz usterki systemu operacyjnego i aplikacji.
Obsługuje komputery, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego. Projektuje i wykonuje bazy danych oraz ich oprogramowanie aplikacyjne. Administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji, dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego. Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę. Tworzy witryny i aplikacje internetowe.
 
Dlaczego kierunek technik informatyk w naszej szkole?
 
Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele i egzaminatorzy, którzy są pasjonatami swojego zawodu.
Będziesz się uczyć w 4 pracowniach systemów operacyjnych, pracowni i laboratorium sieci komputerowych, pracowni z komputerami firmy Apple, pracowni programów graficznych, pracowniach montażu, diagnostyki i naprawy komputerów.
 
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu technika informatyka są: nie skorygowane szkłami wady wzroku, brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw, choroby oczu, zawroty głowy, omdlenia, zaburzenia równowagi, choroby skóry rąk, wzmożona potliwość rąk, schorzenia narządu ruchu, ograniczenie sprawności palców.
 
Plan nauczania dla zawodu technik informatyk
 
Na zajęciach nauczysz się:
 • przeprowadzać konserwacje sprzętu komputerowego,
 • identyfikować, diagnozować i naprawiać usterki sprzętu komputerowego,
 • instalować i konfigurować różne systemy operacyjne m.in.Windows, Linux, Novell,
 • konfigurować serwery,
 • zarządzać systemami sieciowymi,
 • tworzyć struktury sieci komputerowych LAN, WAN i WiFi,
 • konfigurować, zarządzać i zabezpieczać routery sieciowe i punkty dostępowe sieci bezprzewodowej,
 • tworzyć własne aplikacje internetowe w różnych językach programowania(m. in. php, JavaScript, technologia AJAX),
 • projektować oprawę graficzną witryn w technologii HTML i CSS,
 • projektować layouty (interfejsy stron internetowych),
 • projektować i zarządzać bazami danych wykorzystując język SQL,
 • tworzyć dynamiczne aplikacje internetowe (blogi, gazety, sklepy internetowe).

 

Jako absolwent kierunku technik informatyk będziesz mógł podjąć pracę między innymi jako:

 • administrator operacyjnych systemów sieciowych i sieci komputerowych,
 • programista zaawansowanych języków programowania,
 • projektant i twórca witryn i aplikacji internetowych,
 • grafik oraz specjalista urządzeń multimedialnych,
 • administrator baz danych,
 • serwisant sprzętu komputerowego,
 • pracownik biurowy w placówkach badawczo-rozwojowych.

 Możesz także prowadzić  własną działalność gospodarczą

Nasza szkoła w ramach kółek zainteresowań pomoże Ci rozwijać swoje pasje:

 • programowania robotów,
 • druku 3D,
 • sztuki filmowania i montażu filmu,
 • fotografii (prawie) profesjonalnej,
 • przygotowywania profesjonalnych materiałów reklamowych (ulotki, plakaty, banery reklamowe),
 • tworzenia aplikacji w językach programowania (C++, Java, JavaScript, Python, PHP) 
 • diagnozowania, konfiguracji i naprawy sprzętu komputerowego.