BIP

TECHNIK ELEKTRYK

Nowy zawód w naszej szkole

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK

 • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka

Technik elektryk wykonuje i uruchamia instalacje elektryczne, montuje i uruchamia maszyny i urządzenia elektryczne. Wykonuje badania, pomiary i naprawy instalacji oraz maszyn i urządzeń elektrycznych. Konserwuje i obsługuje instalacje, maszyny i urządzenia elektryczne. Dobiera i instaluje środki ochrony przeciwporażeniowej.

Dlaczego kierunek technik elektryk w naszej szkole?

Tak naprawdę nie jest to nowy zawód w ZSTI, jest to powrót do wieloletniej tradycji kształcenia elektryków w naszej szkole.

Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele i egzaminatorzy, którzy są pasjonatami swojego zawodu.

Będziesz się uczyć w nowocześnie wyposażonych pracowniach maszyn i urządzeń elektrycznych oraz pracowni instalacji elektrycznych.

Istnieją przeciwwskazania zdrowotne do pracy w zawodzie technika elektryka. Zawodu tego nie mogą wykonywać osoby już z zaburzeniami niewielkiego stopnia sprawności nóg, zręczności rąk i palców, równowagi, koordynacji wzrokowo – ruchowej, rozróżniania barw, widzenia stereoskopowego, sprawności układu nerwowego, sprawności intelektualnej i o słabej budowie ciała.

Plan nauczania dla zawodu technik elektryk (wkrótce)

Na zajęciach nauczysz się:

 • montowania instalacji, podzespołów, maszyn oraz urządzeń elektrycznych,
 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • lokalizowania uszkodzeń oraz wykonywania napraw urządzeń i maszyn elektrycznych,
 • badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji,
 • instalowania, użytkowania i obsługiwania urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej,
 • dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

 

Jako absolwent kierunku Technik elektryk będziesz mógł podjąć pracę m.in. na stanowiskach:

 • specjalistów do spraw kontroli technicznej w zakładach produkcyjnych, specjalistów do spraw dystrybucji i serwisu urządzeń elektrycznych;
 • asystentów projektantów w biurach projektowych i konstrukcyjnych;
 • mistrzów, technologów, techników laborantów lub techników ds. pomiarów;
 • konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego;
 • mistrzów, kierowników zmiany, przy montażu, instalowaniu, konserwacji i obsługiwaniu przemysłowych urządzeń i sieci elektroenergetycznych; kierowników ds. gospodarki elektroenergetycznej w średnich i małych zakładach przemysłowych;
 • elektryków dyżurnych;

 Możesz także prowadzić  własną działalność gospodarczą.