BIP

Szkoły partnerskie:

 

Berufskolleg Ost der Stadt Essen -

Współpraca od 1992 do nadal.

2002 -2003 Sokrates 2 Comenius1 –Życie mieszkańców w Górnośląskim Zagłębiu Przemysłowym i Zagłębiu Ruhry

 

2007 – 2009 Comenius uczenie się przez całe życie –projekt unijny

Restrukturyzacja.

Porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku

Prezentacja końcowa

2012- 2014 Comenius uczenie się przez całe zycie

Stare Trakty – Nowe Ulice, na drodze do europejskiej tożsamości

Prezentacja końcowa

Projekty dofinansowane przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży:

2011 – Restrukturyzacja na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Ruhry

2012 - Stare Trakty – Nowe Ulice, na drodze do europejskiej tożsamości

2016 – Różnorodność kulturowa w Zagłębiu Ruhry

Przed 2011 rokiem były inne wnioski, mniej szczegółowe, nie było tematu projektu.

 

Berufskolleg Kohlstraβe der Stadt Wuppertal

Projekty dofinansowane przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży:

2014 Historię znać – historię tworzyć

2015 Pamiętać znaczy tworzyć wspólną przyszłość – projekt dofinansowany przez PNWM i Fundację Bethe

2016 Znaleźć trop, zostać na tropie

2015 i 2016 Projekty PO WER w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe

2015 – Nauka dziś – praca jutro

2016 – Kształtujemy naszą przyszłość