BIP

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZASTOSOWANE
W INTERNACIE I STOŁÓWCE SZKOLNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM COVID-19

(dokument do pobrania)