BIP

Rok szkolny 2018/19

Zajęcia profilaktyczne "Nie piję, bo tak".

14 stycznia  kolejna klasa - 2B uczestniczyła w zajęciach profilaktycznych organizowanych przez psychologa w gliwickiej Izbie Wytrzeźwień.

 W ramach ogólnopolskich kampanii profilaktycznych pod hasłem:"Dopalacze kradną życie", "Narkotyki? To mnie nie kręci", "Zachowaj trzeźwy umysł" oraz "Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne" realizowany jest program profilaktyczno - edukacyjny pt. "Nie piję - bo tak", którego odbiorcami są dzieci i młodzież gliwickich szkół.

 

Projekt profilaktyczny "Przepis na sukces"

27 listopada w auli szkolnej odbyło się spotkanie uczniów z Anatomem i Bartkiem Krakowiakiem.

Raper Anatom i młody podróżnik Bartek Krakowiak wyruszyli w Polskę by spotykać się z młodzieżą. Obaj musieli pokonać w swoim życiu uzależnienia, brak wsparcia ze strony rodziny oraz negatywne wzorce zachowań. Teraz dzielą się z młodzieżą swoim PRZEPISEM NA SUKCES w przystępnej słownej i muzycznej formie.

Co mówi o projekcie Anatom?

"Chcemy podzielić się z Wami świadectwem naszego życia i wiary oraz przedstawić jaki jest nasz przepis na sukces. Jednak, jako że jestem raperem, nie obędzie się bez koncertu prezentującego najnowszy materiał muzyczny. Kiedyś myślałem, że szczęście jest zarezerwowane tylko dla ludzi sukcesu. Bacznie obserwowałem to środowisko i ciągle marzyłem, by stać się jednym z nich. Poznałem wiele ciekawych osób - bogatych, bardzo utalentowanych, uwielbianych przez rzesze fanów, cenionych i szanowanych w swoim otoczeniu. Zacząłem też jednak dostrzegać, że często ci sami ludzie borykają się z gigantycznymi problemami w życiu prywatnym. Zrozumiałem wtedy jak wielką cenę musieli zapłacić w zamian za zrealizowane marzenia, a wielkie rzeczy, których dokonywali rzadko szły w parze ze szczęściem, które przecież miało być ich końcowym efektem. Sam również przeszedłem tę drogę - opowiada Anatom w video promującym inicjatywę."

 

Zajęcia profilaktyczne "Nie piję, bo tak" .

15 października kl.2 CI uczestniczyła w zajęciach profilaktycznych organizowanych przez psychologa w gliwickiej Izbie Wytrzeźwień.

W ramach ogólnopolskich kampanii profilaktycznych pod hasłem:"Dopalacze kradną życie", "Narkotyki? To mnie nie kręci", "Zachowaj trzeźwy umysł" oraz "Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne" realizowany jest program profilaktyczno - edukacyjny pt. "Nie piję - bo tak", którego odbiorcami są dzieci i młodzież gliwickich szkół.

 

Zajęcia integracyjne

We wrześniu odbyły się zajęcia integracyjne dla klas pierwszych.

12.09 - kl. 1D i 1 B

13.09 - kl.1CI

14.09 -kl. 1PR i 1I

 


Aktualności  - rok szkolny 2017/2018

Warsztaty dla maturzystów
W marcu i kwietniu organizujemy dla maturzystów warsztaty z panem mgr Arturem Kuligiem z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gliwicach. 
Dotyczą one umiejętności radzenia sobie ze stresem maturalnym.
8 marca - kl 4b, 
22 marca - kl. 4i,  
12 kwietnia - kl.4ci,  
19 kwietnia - kl.3LOS         

 

Bezpieczni w Internecie - zaproszenie dla Rodziców
18 stycznia odbyło się zebranie z rodzicami. W pierwszej części zebrania, została podana przez radiowęzeł informacja o zajęciach dla rodziców na temat "Bezpieczni w Internecie" organizowanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Gliwicach w dniu 20 stycznia. Zajęcia zaplanowano w formie prelekcji, a następnie warsztatów.

 

Zajęcia profilaktyczne dotyczące cyberprzemocy
16 stycznia odbyło się spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Wydziału ds Przestępczości Nieletnich Komendy Miejskiej w Gliwicach na temat "Korzystanie z internetu - bezpieczeństwo i odpowiedzialność prawna". Uczniowie usłyszeli, co to jest cyberprzemoc, dowiedzieli się o jej rodzajach oraz o skutkach prawnych wynikających ze stosowania cyberprzemocy. Dużą uwagę zwrócono również na bezpieczeństwo korzystania z internetu oraz sposoby zabezpieczania się przed kradzieżą danych osobowych.
2 lekcja - klasy 1i, 2b, 2i,3i                             
3 lekcja - klasy 1b,1PR,3b         
4 lekcja - klasy 2PR, 2ci,3LOS, 4b 
5 lekcja - klasy 1CI, 1d, 2PS, 3ci, 4ci

 

Zajęcia integracyjne
W październiku odbyły się dla klas pierwszych zajęcia integracyjne z pedagogiem szkolnym
04.10 - klasa 1ci,  06.10 - klasa 1i,  16.10 - klasa 1b,   20.10 - klasa 1d

 

Zajęcia warsztatowe
12 października odbyły się zajęcia warsztatowe z pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gliwicach  "Mam czas na naukę". Dotyczyły dobrej organizacji czasu wolnego. Uczestniczyły w nich dwie klasy pierwsze - 1d oraz 1PR.

 


Aktualności  - rok szkolny 2016/2017

Zajęcia profilaktyczne
29 maja 2017r. odbyła się druga część zajęć w ramach programu "Na dobrej drodze ku dorosłości". Zajęcia dotyczyły profilaktyki narkotykowej. Uczestniczyły w nich klasy 1b, 1i, 1ci, 1PS oaz 1PR.

 

Zajęcia profilaktyczne
22 marca odbyła się pierwsza część zajęć w ramach programu "Na dobrej drodze ku dorosłości". Zajęcia dotyczyły profilaktyki alkoholowej. Uczestniczyły w nich klasy 1b, 1i, 1ci, 1PS oaz 1PR.

 

Warsztaty w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
W ramach projektu POZYTYWNI.PL, 1 grudnia odbyły się  warsztaty w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gliwicach. Uczestniczyli w nich przedstawiciele kl 1ci, którzy następnie przeprowadzą lekcje wychowawcze na temat " Kwestia spojrzenia - rozwijanie postaw prospołecznych".

 

Zajęcia warsztatowe
8 listopada odbyły się zajęcia warsztatowe dla kl.1ci  "Nikt nie rodzi się mistrzem, czyli o kształtowaniu własnej efektywności". Zajęcia prowadzone były w ramach współpracy z gliwicką Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.

Zajęcia profilaktyczne

W ramach ogólnopolskiej kampanii Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gliwicka Izba Wytrzeźwień prowadzi program edukacyjno - profilaktyczny "Nie piję bo tak". W  październiku 2016 w zajęciach uczestniczyły klasy 2b, 2i oraz 3ci.

 


Aktualności  - rok szkolny 2015/2016

Zajęcia profilaktyczne 
W czerwcu, uczniowie klas pierwszych uczestniczą w realizacji programu profilaktycznego "Korekta", prowadzonego przez specjalistów z wrocławskiego Stowarzyszenia Most. 


Warsztaty w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 
W ramach projektu POZYTYWNI.PL, 20 maja odbyły się dla uczniów naszej szkoły warsztaty 
w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gliwicach. Uczestniczyli w nich przedstawiciele wszystkich klas, którzy obecnie przeprowadzają lekcje wychowawcze na temat " Kwestia spojrzenia - rozwijanie postaw prospołecznych".


Zajęcia dla maturzystów   
W marcu i kwietniu, uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w zajęciach z psychologiem 
z PPP w Gliwicach " Stres przedmaturalny - jak go pokonać " 


Bezpieczeństwo w sieci 
7 marca klasy 4a,4b, 4i uczestniczyły w zajęciach " Ochłoń zanim napiszesz", prowadzonych przez pracowników Wyższej Szkoły Bankowej. 
9 marca klasy 3b, 2pr, 1ci, 1i, spotkały się z aspirantem Tomaszem Nidzińskim na zajęciach dotyczących "Bezpieczeństwa w sieci" Profilaktyka w Teatrze Muzycznym 11 kwietnia uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych organizowanych w Teatrze Muzycznym przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach. 
12 kwietnia, uczniowie kl.3b uczestniczyli w zajęciach dotyczących profilaktyki agresji w sieci, prowadzonych przez pracowników Straży Miejskiej. 


ARS 
W styczniu i lutym klasy 1los, 1b i 1i uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych "ARS, czyli jak dbać o miłość". 


Zajęcia profilaktyczne 
17 listopada uczniowie z klas 3c, 4a i 4b , uczestniczyli w warsztatach "Dopalacze, jak łatwo stracić zdrowie i życie" prowadzonych przez pracownika SWSP Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach, w ramach Strefy Młodzieży.


Prelekcje dla maturzystow
4 listopada uczniowie klas czwartych uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Straży Granicznej, w ramach Krajowego Planu przeciwko Handlowi Ludzmi. Poruszone zostały tematy związane z przestrzeganiem przed zachowaniami ryzykownymi, w poszukiwaniu pracy za granicą.


Udział w projekcie badawczym
We wrześniu i w październiku uczniowie kl.1LOS i 2PS oraz ich rodzice, wzięli udział  w realizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ogólnopolskim projekcie badawczym na temat "Charakterystyka zjawiska hazardu i patologicznego używania Internetu wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych". Po zakończeniu projektu pracownicy uniwersytetu udostępnią nam wyniki badań.


Prelekcje dla młodzieży 
Uczniowie klas pierwszych i klasy 3C, 6 października wzięli udział w spotkaniu z funkcjonariuszkami Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach i wysłuchali prelekcji na temat "O odpowiedzialności prawnej w zakresie demoralizacji z naciskiem na tematykę uzależnień oraz wybrane zagadnienia z odpowiedzialności karnej" .


Warsztaty psychoedukacyjne
Uczniowie klas 2B, 3A, 3I, 3B we wrześniu i w październiku wzięli udział w warsztatach psychoedukacyjnych "Zresetuj się" , na temat uzależnień behawioralnych, z podkreśleniem tematyki uzależnień od internetu.