BIP

Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także propozycja nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa zawodowego silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://reformaedukacji.men.gov.pl/

DOBRA SZKOŁA - broszura informacyjna