BIP

Uwaga rodzice/opiekunowie prawni KURSANTÓW

Poniżej aktualne druki na rok szkolny 2019/2020. Rodzic/opiekun prawny muszą je wypełnić i dostarczyć osobiście w dniu zakwaterowania dziecka w internacie. Druki będzie można również pobrać i wypełnić u wychowawców.

Oświadczenie do wypełnienia przed przyjazdem do internatu (wypełnia opiekun prawny i uczeń)

/resources/mdobosz/oswiadczenie-dla-rodzicow-i-opiekunow-prawnych-rodo-2018.docx

Podanie na rok szkolny 2019/2020 - dla kursantów ODiDZ

/resources/mdobosz/podanie-do-internatu---kurs-2019-2020.docx

 

Podanie na rok szkolny 2019/2020 - dla uczniów stałych

/resources/mdobosz/podanie-do-internatu---uczen-2019-2020.docx

Uwaga: w przypadku osób niepełnoletnich pod podaniem podpisuje się rodzic/opiekun prawny dziecka oraz uczeń


Uczniowie są proszeni o dostarczenie do sekretariatu internatu na początku okresu zakwaterowania (pierwsza połowa września) aktualnego zaświadczenia ze szkoły.