BIP

Poniżej aktualne druki na rok szkolny 2021/2022. Rodzic/opiekun prawny muszą je wypełnić i dostarczyć osobiście w dniu zakwaterowania dziecka w internacie. Druki będzie można również pobrać i wypełnić u wychowawców.

UCZNIOWIE STALI:

Oświadczenie do wypełnienia przed przyjazdem do internatu (wypełnia opiekun prawny i uczeń)

Podanie na rok szkolny 2021/2022 stali

W przypadku osób niepełnoletnich pod podaniem podpisuje się rodzic/opiekun prawny dziecka oraz uczeń. W dniu kwaterunku opiekun prawny podpisuje przy wychowawcy zgodę na wizerunek.

Uczniowie są proszeni o dostarczenie do sekretariatu internatu na początku okresu zakwaterowania (pierwszy  tydzień września) aktualnego zaświadczenia ze szkoły.

KURSANCI - uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego w GCE Gliwice

Podanie na rok szkolny 2021/2022 kurs

Oświadczenie do wypełnienia przed przyjazdem do internatu (wypełnia opiekun prawny i uczeń)