BIP

Cennik
odpłatności obowiązujący w Internacie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych od 01.04.2021
 

1.    

Miesięczna opłata za zakwaterowanie uczniów szkół gliwickich, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gliwice

112,00 zł

2. Miesięczna opłata za zakwaterowania uczniów spoza szkół gliwickich kierowanych na sportowe testy sprawnościowe

     120,96zł

Możliwość zapłaty w kasie szkoły lub przelewem

Konto: zakwaterowanie i wyżywienie
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach,ul. Chorzowska 5, 44-100 Gliwice
ING BSK S.A. 21 1050 1285 1000 0002 0211 2579

Termin płatności za zakwaterowanie do 10 każdego miesiąca z góry za dany miesiąc. 
Termin płatności za wyżywienie do 05 każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.
Kursanci płacą w dniu przyjazdu.

Konto kaucjowe
wpłata jednorazowa w wyskości zakwaterowania wpłacana w pierwszym tygodniu pobytu wychowanka w internacie
Kursanci płacą 1/2 wysokości zakwaterowania

Kaucja jest zwracana gotówką wychowankowi w dniu rozliczenia się z internatem. Wypłacający musi przy wypłacie okazać dowód tożsamości lub legitymację.

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach,ul. Chorzowska 5, 44-100 Gliwice
ING BSK S.A. 15 1050 1285 1000 0002 0289 3343