BIP

Cennik
odpłatności obowiązujący w Internacie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych od 02.01.2020
 

1.    

Za miesiąc zakwaterowania dla uczniów szkół gliwickich

112,00 zł

2. Miesięczna opłata za zakwaterowania uczniów spoza szkół gliwickich kierowanych na sportowe testy sprawnościowe

     120,96zł

Możliwość zapłaty w kasie szkoły lub przelewem

Konto: zakwaterowanie i wyżywienie
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach,ul. Chorzowska 5, 44-100 Gliwice
ING BSK S.A. 21 1050 1285 1000 0002 0211 2579

Termin płatności za zakwaterowanie do 10 każdego miesiąca z góry za dany miesiąc. 
Termin płatności za wyżywienie do 05 każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.
Kursanci płacą w dniu przyjazdu.

Konto kaucjowe
wpłata jednorazowa w wyskości zakwaterowania wpłacana w pierwszym tygodniu pobytu wychowanka w internacie
Kursanci płacą 1/2 wysokości zakwaterowania

Kaucja jest zwracana gotówką wychowankowi w dniu rozliczenia się z internatem. Wypłacający musi przy wypłacie okazać dowód tożsamości lub legitymację.

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach,ul. Chorzowska 5, 44-100 Gliwice
ING BSK S.A. 15 1050 1285 1000 0002 0289 3343