BIP

CENNIK ODPŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE 

W STOŁÓWCE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH

obowiązuje od 01.09.2019

ważny do 31.12.2020
 

Mieszkańcy Internatu:
Uczniowie:

śniadanie 5,10 zł
obiad  5,80 zł
kolacja 5,10 zł
razem: 16,00 zł

Osoby skierowane przez Opiekę Społeczną i uczniowie ZSTI
Obiad 5,80 zł

Uczniowie spoza Gliwic kierowani przez ośrodki pomocy społecznej, kluby sportowe, domy dziecka, firmy, stowarzyszenia itp. opodatkowani podatkiem VAT:

śniadanie 5,01 zł + 0,09 zł herbata = 5,10 zł
obiad  5,80 zł
kolacja 5,01 zł + 0,09 zł herbata = 5,10 zł
razem: 16,00 zł

Obiady jednorazowe dla pracowników pedagogicznych Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych 
Obiad 8,72 zł

Możliwość zapłaty w kasie szkoły (godziny pracy kasy wywieszane na okienku kasowym) lub przelewem

Osoby płacą przelewem prosimy o terminowe i dokładne wpłaty (bez zaokrągleń), uczniowie i nauczyciele szkoły proszeni o płacenie przed skorzystaniem z obiadów.

Konto: zakwaterowanie i wyżywienie
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach,ul. Chorzowska 5, 44-100 Gliwice
ING BSK S.A. 21 1050 1285 1000 0002 0211 2579

Termin płatności za zakwaterowanie do 10 każdego miesiąca z góry za dany miesiąc. 
Termin płatności za wyżywienie do 05 każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.
Kursanci płacą w dniu przyjazdu.