BIP

CENNIK ODPŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE 

W STOŁÓWCE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH

obowiązuje od 01.09.2020

 

Mieszkańcy Internatu:
Uczniowie:

śniadanie 5,10 zł
obiad  5,80 zł
kolacja 5,10 zł
razem: 16,00 zł

Osoby skierowane przez Opiekę Społeczną i uczniowie ZSTI
Obiad 5,80 zł

Obiady jednorazowe dla pracowników pedagogicznych Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych 
Obiad 8,87 zł

Możliwość zapłaty w kasie szkoły (godziny pracy kasy wywieszane na okienku kasowym) lub przelewem. Osoby płacą przelewem prosimy o terminowe i dokładne wpłaty (bez zaokrągleń), uczniowie i nauczyciele szkoły proszeni o płacenie przed skorzystaniem z obiadów.

 

Do wyboru kilka wersji żywieniowych:

I wersja od poniedziałku do piątku
śniadanie, obiad, kolacja
dla osób pozostających na weekendy w internacie
(weekendy wyżywienie we własnym zakresie)
 
II wersja poniedziałek: obiad, kolacja, 
dla osób wracających do internatu w poniedziałek wtorek-czwartek:śniadanie, obiad, kolacja, piątek śniadanie
   
III wersja poniedziałek-czwartek:śniadanie obiad, kolacja, piątek śniadanie
dla osób wracających do internatu w niedzielę
   
IV wersja od poniedziałku do piątku:
 śniadanie i obiad 
   
V wersja od poniedziałku do piątku:
śniadanie, kolacja
   
VI wersja Od poniedziałku do czwartku śniadanie, obiad, kolacja, w piątek śniadanie i obiad

Ze względów organizacyjnych nie ma możliwości przygotowywania wersji indywidualnych. Proszę wybierać spośrod sześciu przygotowanych wersji.

Konto: zakwaterowanie i wyżywienie
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach,ul. Chorzowska 5, 44-100 Gliwice
ING BSK S.A. 21 1050 1285 1000 0002 0211 2579

Termin płatności za zakwaterowanie do 10 każdego miesiąca z góry za dany miesiąc. 
Termin płatności za wyżywienie do 05 każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.
Kursanci płacą w dniu przyjazdu.