Wychowankowie internatu - zgoda na podanie jodku potasu

Prosimy o pobranie załącznika, wydrukowanie go i dopilnowanie, by dziecko zwróciło wypełniony druk opiekunowi grupy wychowawczej. Dotyczy tylko wychowanków niepełnoletnich. Sprawa pilna.