BIP

Zapewniamy:

Zakwaterowanie młodzieży ze wszystkich typów GLIWICKICH szkół: z VII i VIII klas szkoł podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych, szkoł ponadpodstawowych mieszkających poza Gliwicami.


Oferujemy:
 • wykwalifikowaną, całodobową opiekę wychowawczą
 • pokoje trzyosobowe i czterosobowe z umywalkami
 • pożywne, zdrowe posiłki w stołówce szkolnej
 • nowe węzły sanitarne na każdym piętrze
 • dostęp do świetlic wyposażonych w sprzęt RTV, DVD i gry stołowe (bilard, tenis stołowy),
 • salę komputerową z bezpłatnym dostępem do internetu
 • kuchnie podręczne na każdym piętrze (uwaga: garnki, kubki, talerze, sztućce proszę sobie przywieźć z domu)
 • dostęp do szkolnej sali gimnastycznej, siłowni oraz biblioteki
 • pomoc w nauce
 • imprezy integracyjne
 • pomoc w zorgaznizowaniu czasu wolnego - wyjścia na lodowisko, do palmiarni, muzeum itp.
 • bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi
Kontakt:
Gliwice, ul. Krakusa 16
Telefon: (0-32) 230-68-31 do 32
e-mail: internat@zsti.gliwice.pl

Dojazd:
autobusem A4, przystanek przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych  - ul. Chorzowska
lub autobusami kursującymi między Gliwicami a Zabrzem, przystanek obok apteki - ul. Dąbrowskiego
 
Bliższych informacji udziela sekretariat internatu czynny:
od poniedziałku do piątku - w godz. od 7.15 do 14.45
 

UWAGA 1:   Placówka jest zamykana w godz. 23.00 do 5.00. Osoby przybywające do internatu proszone są o dostosowanie się do powyższych godzin. Wychowankowie nie mogą opuszczać internatu po godz. 21.00.

UWAGA 2:   Lubimy zwierzęta, ale nie pozwalamy ich trzymać w naszej placówce.
UWAGA 3:  Internat zapewnia mieszakańcom kołdrę i poduszkę, ale nie zapewnia pościeli - proszę pamiętąć o przywożeniu własnych poszewek i prześcieradła
UWaga 4: Placówka jest objęta monitoringiem wewnętrznym i zewnętrznym
 

UWAGA KURSANCI - UCZNIOWIE KIEROWANI PRZEZ ODIDZ GLIWICE

Ze względów organizacyjnych internat gwarantuje kursantom tylko 100 miejsc. NIe ma rezerwacji miejsc, liczy się kolejność przyjazdu.

Przyjazd do internatu i kwaterunek kursantów będzie możliwy wyłącznie od 7.00 rano w dzień rozpoczęcia kursu (poniedziałek). Kursanci bez opiekunów prawnych  i bez prawidłowo wypełnionych dokumentów (podanie, zgody, oświadczenia) nie będą przyjmowani i będzie to bezwzględnie przestrzegane niezależnie od odległości od miejsca zamieszkania dziecka. Osoby pełnoletnie mogą przyjechać bez opiekuna prawnego, ale będą przyjmowane dopiero po weryfikacji składanych dokumentów.
AKTUALNE DRUKI DO POBRANIA Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ. PROSZĘ O SPRAWDZANIE CZY SZKOŁY KIERUJĄCE NA KURS ROZDAJĄ AKTUALNE DOKUMENTY. STARE DRUKI NIE BĘDĄ PRZEZ NAS RESPEKTOWANE.

Prosimy o przywożenie pościeli (poszwy, prześcieradło).

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zostałem poinformowany że:

 

1. Administratorem danych osobowych wychowanka i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych z siedzibą w Gliwicach, ul. Chorzowska 5, reprezentowany przez dyrektora Janusza Magierę;
2. Inspektorem ochrony danych od 25.05.2018 r. w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach jest pani Agata Zelent, tel. 32 230 68 31, e-mail: iod@zsti.gliwice.pl
3.Dane osobowe wychowanka i jego rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
5. W przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - www.uodo.gov.pl.
6. Podanie danych w niniejszym formularzu jest warunkiem koniecznym aby wychowanek mógł zostać przyjęty do internatu.
7. Dane osobowe wychowanka i rodziców będą przechowywane przez Internat ZSTI w Gliwicach przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.