BIP

Podsumowanie akcji HDK

2020-02-05

5 lutego 2020 odbyła się w Naszej Szkole trzecia w tym roku szkolnym  akcja Honorowego Krwiodawstwa. Akcję zorganizowano we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic. W akcji udział wzięło 24 uczniów oddając 10,75 litrów krwi oraz 2 nauczycieli. Cieszy fakt, że w akcji uczestniczą także osoby, które dowiadują się o niej, a nie są uczniami Naszej Szkoły. Łącznie oddano 13,45 litrów krwi. Wszystkim krwiodawcom dziękuję w imieniu wszystkich oczekujących na dar życia.

Opiekun Szkolnego Kola HDK

Benedykta Krogulec